Δικαστήρια Αγρινίου

Τερτσέτη 1 & Πολυζωίδη, 30100, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
Πταισματοδικείο: 26410-56780
Πρωτοδικείο: 26410-57485
Εισαγγελία Πρωτοδικών: 26410-56160
Εφετείο: 26410-60758
Εισαγγελία Εφετών Δυτικής & Στερεάς Ελλάδας: 26410-60768