ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Περιεχόμενο προσφοράς: 

    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

Β2 LOWER 350 ΕΥΡΩ

C2 PROFICIENCY 450 ΕΥΡΩ

 50 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ+ ΒΙΒΛΙΑ + ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ