ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ 160 ΕΥΡΩ

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Το Πιστοποιητικό Βασικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ είναι ένα ισχυρό εφόδιο

για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία,

τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το Δημόσιο τομέα και ένα πολύτιμο εργαλείο

για το φοιτητή, το μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία

που προτιμά να έχει μια ουσιαστική γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια

στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών.