ΤΡΟΦΙΚΟ ΑΕ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ - ΤΣΟΜΠΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ