ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ