ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1
Παλιόβαρκα, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2646081496, 2646081286
4
Μύτικας, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2646081593, 2646081193
5
Δ. Δ. Βάρνακας, Δήμος Αλυζιας, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2646051100
9
Κανδήλα, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2646051121
Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας
Τηλέφωνο
2646081311
Κανδήλα, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2646051083
Μύτικας, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2646081185