Αρτοποιία

3
Παλαιομάνινα, Δήμος Ξηρόμερου, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2632041106
5
Παπούλα 16, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2631028706
6
Καινούργιο, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2641061213