Ελαιοτριβεία

1
Επαρχιακή Οδός Νέας Αβορανής - Παναιτωλίου, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
3
1οχλμ Αντιρρίου-Μολυκρείου, Μολύκρειο, Αντίρριο
Τηλέφωνο
4
Εθν. Οδός Αντιρρίου - Αγρινίου
Τηλέφωνο
5
Ματαράγκα, Δήμος Αρακύνθου, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
7
Κανδήλα, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο