Γαλακτοκομικών και Τυροκομικών Προϊόντων, Μηχανήματα και Πρώτες Ύλες