Χρώματα και Βερνίκια

2
Λεωφ. Κων. Ιλαρχου Τζαβέλλα 32, Ναύπακτος, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο