Κατασκευές Αλουμινίου

2
Σμύρνης 5, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2641022021
4
Δημοτσελίου 29, Αγρίνιο, Λογγίτσι, Ευρυτανία
Τηλέφωνο
2641301427, 2237095774
7
Βρουβιανά, Αμφιλοχία, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2647031807
Μπούκα, Αμφιλοχία, Αιτωλοακαρνανίας
Τηλέφωνο
2642051138, 2642052240