Κρεοπωλεία

2
Βασιλέως Παύλου, Αστακός, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
3
Πλατεία Πια, Ναύπακτος, Αιτωλοαρκαρνανία
Τηλέφωνο
Γ. Στρατού 62, Αμφιλοχία, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο