Νεφρολόγοι

1
Κ. Πετροπούλου 3, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο
2
Κάτω Πλατανίτης, Ναύπακτος, Θεραπευτήριο Ολύμπιο - Πάτρα, Αχαϊα
3
Πλατεία Πια & Πάνου Ρήγα, Ναύπακτος
Τηλέφωνο
4
Θεοδώρου Γρίβα 15 & Μπαϊμπά , Αγρίνιο
Τηλέφωνο