Νεφρολόγοι

1
Κ. Πετροπούλου 3, Μεσολόγγι
Τηλέφωνο
2631025610
2
Κάτω Πλατανίτης, Ναύπακτος, Θεραπευτήριο Ολύμπιο - Πάτρα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2634306867, 2610464000 - Ολύμπιο
3
Πλατεία Πια & Πάνου Ρήγα, Ναύπακτος
Τηλέφωνο
2634038883
4
Θεοδώρου Γρίβα 15 & Μπαϊμπά , Αγρίνιο
Τηλέφωνο
2641306766