Ξενώνες

2
Πλάτανος, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
3
Κάμπος Σίμου, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο