Ξενώνες

2
Πλάτανος, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2634061315
3
Κάμπος Σίμου, Ορεινή Ναυπακτία, Αιτωλοακαρνανία
Τηλέφωνο
2634062100