Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Ναυπάκτου 67, 30200, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 26313-60100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 26313-60117
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26313-60116
26310-57100